Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: vipprokg0555
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Get Up, Do You Wanna Funk

Digital Emotion

5:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

5

2

Back Chat

Queen

4:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

12

3

Part-Time Lover

Stevie Wonder

4:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

8

4

Y.M.C.A.

Village People

4:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

7

5

Fly Robin Fly

Silver Convention

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

6

6

Vacanze Romane

Matia Bazar

4:11
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

5

7

Eternal Flame

The Bangles

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

6

8

Nostalgie (Nathalie)

Julio Iglesias

3:56
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

5

9

Time After Time

Cyndi Lauper

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

5

10

I Like Chopin

Gazebo

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

12

11

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

10

12

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bee Gees; Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

9

13

Without You

Harry Nilsson

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

9

14

Upside Down

Diana Ross

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

8

15

3:27
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

7

16

4:54
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

5

17

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

10CC; Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

7

18

Circle In The Sand

Belinda Carlisle

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

6

19

Yellow River

Christie

2:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

9

20

I Will Survive

Gloria Gaynor

3:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Gloria Gaynor; Album: Super DISCOTEKA (CD5) (2015) Listen Album

9

21

1999

Prince

3:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD3) (2015) Listen Album

3

22

6:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD3) (2015) Listen Album

9

23

No.1 Hit Medley

Modern Talking

7:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Super DISCOTEKA (CD3) (2015) Listen Album

951

24

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD3) (2015) Listen Album

5

25

Touch In The Night

Silent Circle

5:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Super DISCOTEKA (CD3) (2015) Listen Album

9

Album: vipprokg0555
Super DISCOTEKA (CD5) (2015)
Digital Emotion
Lossless
Super DISCOTEKA (CD3) (2015)
Prince
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)