Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: mdluffy1505
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Regular Degular

Nicki Minaj

3:31
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Nicki Minaj; Invincible; Cory Martin; Album: Queen (Target Exclusive) (2018) Listen Album

11

2

Barbie Tingz

Nicki Minaj

3:12
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

J. Reid; Nicki Minaj; Album: Queen (Target Exclusive) (2018) Listen Album

13

3

Wire

Beatrappa; Glory

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: Wire (Single) NHR055 (2018) Listen Album

12

4

This Is Classic (Extended Mix)

Francesco Zeta; Lacer

3:50
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: This Is Classic (Single) LOV030 (2018) Listen Album

77

5

2:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

8

6

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

10

7

Scared

Russ

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

10

8

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

10

9

3:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

6

10

Emergency

Russ

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

9

11

2:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

7

12

MVP

Russ

4:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

7

13

Got This

Russ

2:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

9

14

2:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

23

15

2:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

7

16

3:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

11

17

2:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

22

18

Don't Lie

Russ

3:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

9

19

Ride Slow

Russ

3:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

11

20

Me You

Russ

2:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

11

21

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

8

22

Act Now

Russ

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

8

23

2:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

10

24

I'm Here

Russ

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Russell Vitale; Album: There's Really A Wolf G010003713679Q (2018) Listen Album

45

25

Inspirations Outro

Nicki Minaj

0:58
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

JBeatzz; Ashely Bannister; Nicki Minaj; Album: Queen (Target Exclusive) (2018) Listen Album

144

Album: mdluffy1505
Queen (Target Exclusive) (2018)
Nicki Minaj
Lossless
Wire (Single) NHR055 (2018)
Beatrappa; Glory
Lossless
This Is Classic (Single) LOV030 (2018)
Francesco Zeta; Lacer
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)