Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: dorafctop
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Violet's Letter

Evan Call

2:13
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

11

Beat

1:54
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

14

Beat

2:23
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

15

Beat

The Storm

Evan Call

2:12
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

16

Beat

1:05
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

13

Beat

1:45
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

13

Beat

Intertwined Fates

Evan Call

2:03
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

13

Beat

2:04
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

18

Beat

2:24
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

15

Beat

Innocence

Evan Call

2:02
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

24

Beat

Fractured Heart

Evan Call

2:29
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

18

Beat

Torment

Evan Call

2:02
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

21

Beat

Devoid of Hope

Evan Call

2:29
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

18

Beat

3:55
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

40

Beat

Inconsolable

Evan Call

2:38
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

80

16

1:06
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

10

17

1:38
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Violet Evergarden: Automemories P2 (2018) Listen Album

20

18

War (The Frederik Remix)

Astronaut; Far Too Loud

3:15
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Destination: War EP MCEP064 (2015) Listen Album

7

19

Perfect 10

Unknown Brain; Heather Sommer

3:24
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Album: Perfect 10 (Single) NCS475 (2018) Listen Album

27

20

Firefly

BEAUZ; Ameria

3:00
320kbps

US-UK -> Dance, remix

11

21

5:20
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Feel The Melody EMFA018 (2012) Listen Album

6

22

I'll See You Again

S3RL; Chi Chi

3:48
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Album: I'll See You Again EMF041 (2014) Listen Album

12

23

When I'm There

S3RL; Nikolett

3:40
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Album: When I'm There EMF073 (2016) Listen Album

5

Beat

Tilt (Original Mix)

Simon Bichbihler

2:24
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Tilt (2017) Listen Album

7

25

Waterval

Hush

3:15
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Album: Waterval (Single) MCS696 (2018) Listen Album

4

Album: dorafctop
Violet Evergarden: Automemories P2 (2018)
Evan Call
Lossless
Destination: War EP MCEP064 (2015)
Astronaut; Far Too Loud
Lossless
Perfect 10 (Single) NCS475 (2018)
Unknown Brain; Heather Sommer
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)