Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: danjustince
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Bạn (伴)

Quách Tuấn Thần

1:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng OST (惹上冷殿下 网络剧原声带) (2018) Listen Album

23

Beat

Sấm Quan (闯关)

Tác Tiếu Khôn

3:24
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟) (2018) Listen Album

22

Beat

3:25
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟) (2018) Listen Album

20

Beat

3:31
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟) (2018) Listen Album

27

Beat

Nhà Của Ta (我的家)

Various Artists

2:28
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟) (2018) Listen Album

18

Beat

1:38
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟) (2018) Listen Album

24

Beat

2:21
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟) (2018) Listen Album

22

Beat

2:14
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟) (2018) Listen Album

23

Beat

3:07
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟) (2018) Listen Album

29

10

Tinh Không (星空)

Nam Chinh Bắc Chiến

3:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nam Chinh Bắc Chiến; Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟) (2018) Listen Album

161

11

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟) (2018) Listen Album

35

12

Sấm Quan (闯关)

Tác Tiếu Khôn

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟) (2018) Listen Album

28

13

3:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lupo Groinig; Đặng Tử Kỳ; Album: Một Đồng Thoại Khác (另一个童话) EP (2018) Listen Album

119

14

Trăng Sao (星月)

Thiệu Vũ Vi

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cú Đấm Ngọt Ngào OST (甜蜜暴击 影视原声带) (2018) Listen Album

33

15

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Drew Ryan Scott; Ping; Brian Chen; Blake English; Jayk Purdy; Tae Mu; Jay Hong; Album: Anh Thích Em (喜欢你) (2018) Listen Album

325

16

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đới Bội Ni; Mac Chew; Album: Vườn Sao Băng OST (流星花园 音乐专辑) (2018) Listen Album

57

Beat

Star

Quách Tuấn Thần

4:26
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng OST (惹上冷殿下 网络剧原声带) (2018) Listen Album

9

Beat

Bạn (伴)

Quách Tuấn Thần

1:48
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng OST (惹上冷殿下 网络剧原声带) (2018) Listen Album

10

Beat

Hô Hấp (呼吸)

Quách Tuấn Thần

4:36
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng OST (惹上冷殿下 网络剧原声带) (2018) Listen Album

14

20

3:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng OST (惹上冷殿下 网络剧原声带) (2018) Listen Album

38

Beat

3:09
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng OST (惹上冷殿下 网络剧原声带) (2018) Listen Album

21

Beat

Bạn (伴) Guitar Ver.

Quách Tuấn Thần

1:48
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng OST (惹上冷殿下 网络剧原声带) (2018) Listen Album

11

Beat

To Be Your Love

Quách Tuấn Thần

2:49
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng OST (惹上冷殿下 网络剧原声带) (2018) Listen Album

15

24

Trải Qua (经过)

Trương Đống Lương

3:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng OST (惹上冷殿下 网络剧原声带) (2018) Listen Album

20

Beat

To Be Your Love

L.I.K.E

2:49
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng OST (惹上冷殿下 网络剧原声带) (2018) Listen Album

3

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)