Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: chi4camly
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Một Ngày Lúp Áo

Thanh Phương; Ngọc Hy; Thuỵ Long

5:36
192kbps
02-motngaylupao_kdl_thanhphuong-ngochy-thuylong.wma Title: Mot Ngay Lup Ao - Lm. Khuat Du Artist: Thanh Phuong - Ngoc Hy - Thuy

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Ngọn Đèn Dâng Hiến Listen Album

1

2

Chúa Là Đối Tượng

Ngọc Hoa; Thanh Phương

4:22
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Ân Đức; Album: Ngọn Đèn Dâng Hiến Listen Album

2

3

Lời Tạm Biệt

Lm. Nguyễn Văn Tuyên

3:24
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày Listen Album

4

4

5:29
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày Listen Album

5

5

Hôm Nay Con Về

Mai Hậu

6:47
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày Listen Album

4

6

4:09
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày Listen Album

4

7

Con Tin Một Ngày

Bonneur Trinh

5:49
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày Listen Album

5

8

6:10
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày Listen Album

3

9

4:46
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày Listen Album

5

10

Con Tìm Chúa

Tấn Đạt

4:46
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày Listen Album

4

11

Con Trông Cậy

Thanh Thuỷ

5:48
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày Listen Album

5

12

5:14
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày Listen Album

2

13

5:24
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày Listen Album

3

14

Lời Cảm Ơn

Lm. Nguyễn Văn Tuyên

2:32
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

1

15

Giờ Nào Chúa Đến

Ca Đoàn Sao Mai

5:01
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

1

16

Tựa Bên Lòng Chúa

Tấn Đạt

4:22
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

3

17

4:38
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

2

18

4:13
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

4

19

Nước Mắt Mẹ Ru

Hương Lan

5:22
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

4

20

Quỳ Đây Dâng Chúa

Lm. Nguyễn Văn Tuyên

4:31
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

4

21

4:44
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

2

22

4:58
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

3

23

Xin Cám Ơn Ngài

Hạnh Nguyên

6:13
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

4

24

5:04
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

4

25

5:47
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lm. Nguyễn Văn Tuyên; Album: Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương Listen Album

2

Album: chi4camly
Ngọn Đèn Dâng Hiến
Thanh Phương; Ngọc Hy; Thuỵ Long
192kbps
Dâng Chúa Tình Con 21 - Món Quà Từng Ngày
Lm. Nguyễn Văn Tuyên
192kbps
Dâng Chúa Tình Con 15 - Nguồn Yêu Thương
Lm. Nguyễn Văn Tuyên
192kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)